Организираме почистване само след направен БЕЗПЛАТЕН оглед!

 • office@bonanza08.com

  Пиши ни

 • Пон. - Петък

  9:00ч. - 17:30ч.

 • Позвъни на

  0885 888 222

 • ул. Делийска воденица 31

  София

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА НА БОНАНЗА– ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ ЕООД

“Име на играта “: „Спечели вълшебна почивка до Кападокия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата запровеждане и участие в игра с награди „ Спечели вълшебна почивка до Кападокия” /наричана подолу закраткост „Играта”/, организирана от „Бонанза – Професионално Почистване” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. АкадемикЙордан Трифонов 8, офис 42 /наричано за краткост„Организатора”.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия заучастие, зададени от Организатора, изпълнението накоито, предоставя възможност на участниците даспечелят 3  обявени награди; действията на участницитев изпълнение на условията; определянена печелившитеучастници от Организатора, което се извършва наслучаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифициранакато„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя неотговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може поникакъв начин да загуби каквото ида било. Запровеждането й не се изисква разрешение отДържавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физическилица, навършили 18-годишна възраст, които не сапоставени под пълно или ограничено запрещение, иматнастоящ адрес в страната, запознали са се и приематнастоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – www.bonanza08.com

3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта, нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта започва на 18.05.2021 и продължава до 10.06.2021, 17:00ч.

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

– Организирана почивка за 3 дни в Кападокия, Турция;

– Основно почистване на частен дом – еднократно;

– Кошница с консумативи и препарати за почистване;

5.2. Наградите се разпределят от Организатора наслучаен принцип сред участниците чрез специализирансофтуер за случайно разпределение.

5.3. В играта се допуска участие с поне 1 коментар;

5.4. НЕ се допуска размяна на наградата, срещу нейния паричен еквивалент.

5.5. Победителят в тази игра е : само 1.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели трите награди, е необходимо през периода на играта участникът да :

– Харесай страницата ни тук/ Последвай ни

– Направи си селфи с наш постер в Метрото или просто сподели постът ни с играта ш стори и ни отбележи.

– Сподели ни в коментар, какво най-много искаш на тази почивка ( за да ти подготвим програмата) или просто отбележи любим човек <3

 1. Коментарите са неограничени, стига да не се повтарят.

6.2. КАК КЛИЕНТЪТ РАЗБИРА ДАЛИ Е СПЕЧЕЛИЛ:

1. След изтеглянето на победителят в играта съсспециален софтуер за игри в платформата “инстаграм”, победителят ще бъде публикуван във видео- стори на страницата на Организатора. Допълнително, ще бъде добавен под самият пост.2. Публикуването му ще става с проверка на изпълнение наусловията на играта.При непълно спазване – ще бъде изтеглен друг победител.

3. При невъзможност за свързване с победителя до 3 календарни дни – ще изтеглим нов победител;

•  Наградите не могат да бъдат осребрявани.

6.3. Играта е организирана само в Инстаграм и Фейсбук. 

1. Играта е организирана и стойността е заплатена от Бонанза – Професионално почистване ЕООД

2. Във фейсбук страницата на Организатора ще бъдепубликуван директен линк към условията на играта. Настоящите условия ще бъдат публично достъпни презцелия период на Играта на уеб-страница на Организатора: www.bonanza08.com/игри

 За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на aida@bonanza08.com